Prestižní mezinárodní studium organizované společně s univerzitami v České republice, Číně a v Polsku, v němž společně studují posluchači všech tří výše uvedených zemí, završené získáním celosvětově uznávaného MBA diplomu evropského typu z Anglie.  Jedná se o program s dlouholetou tradicí, kdy letos bude zahajován již XX. běh, tentokrát ale i s účastí Číny a s podporou společnosti ZKL Group.

Další prestižní manažerské studium MBA na Fakultě podnikatelské - po ročním přerušení bude další, již jedenáctý běh zahájen v únoru 2015.

Studium US - MBA - Master of Business Administration je na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně realizováno již od roku 1993 a stalo se studiem tradičním s vysokou nabídkou jeho kvality.

US - MBA

Nejbližší termín zahájení 6. 2. 2015

Přihlášky přijímáme průběžně
do počtu 15 posluchačů.

Ostatní spolupráce

Informace ke stažení

Strukturu modulů a přihlášky ke studiu si můžete stáhnout v elektronické podobě ve formátu PDF i Word. Pokud nemáte nainstalovaný program pro prohlížení tohoto typu souborů, můžete si jej stáhnout a nainstalovat z níže uvedených odkazů.

Učební program

Přihláška ke studiu

Časový plán studia

Podrobný časový harmonogram studia
pro akademický rok 2014 - 2015 bude vystaven v aktualitách
do konce ledna 2015.

Stažení prohlížečů

8