Prestižní mezinárodní studium organizované společně s univerzitami v České republice, Číně a v Polsku, v němž společně studují posluchači všech tří výše uvedených zemí, završené získáním celosvětově uznávaného MBA diplomu evropského typu z Anglie.  Jedná se o program s dlouholetou tradicí, kdy letos bude zahajován již XX. běh, tentokrát ale i s účastí Číny a s podporou společnosti ZKL Group.

Další prestižní manažerské studium MBA na Fakultě podnikatelské - po ročním přerušení bude další, již jedenáctý běh zahájen v únoru 2015.

Studium US - MBA - Master of Business Administration je na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně realizováno již od roku 1993 a stalo se studiem tradičním s vysokou nabídkou jeho kvality.

US - MBA

Nejbližší termín zahájení 6. 2. 2015

Přihlášky přijímáme průběžně
do počtu 15 posluchačů.

Ostatní spolupráce

Kontakty

Informace
o studiu MMS - MBA

Doc. Ing. L. Mikulec, CSc.
Ředitel studia MMS - MBA
tel.: + 420 602 486 236
fax : + 420 541 143 781
e-mail: mikulec@fbm.vutbr.cz

Ing. Tereza Valentová
Asistentka
tel.: + 420 541 146 907
fax: + 420 541 143 781
valentova@fbm.vutbr.cz

 

Kontaktní adresa
VUT Brno

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta podnikatelská
studium MMS - MBA
Kolejní 2906/4
612 00 Brno, ČR
tel.:+420541146912
tel.:+420541146907
fax:+420541143781
http://www.mmms-mba.cz

 

University of Economics
in Katowice - Polsko

University of Economics
in Katowice

Deputy Head of Deans Office
ul. 1 Maja 50, 40-287Katowice
Building A, room 323
Tel: +48 32 257 7747 
Fax: +48 32 257 7265
karolina.borys@ue.katowice.pl

US-MBA
8