Prestižní mezinárodní studium organizované společně s univerzitami v České republice, Číně a v Polsku, v němž společně studují posluchači všech tří výše uvedených zemí, završené získáním celosvětově uznávaného MBA diplomu evropského typu z Anglie.  Jedná se o program s dlouholetou tradicí, kdy letos bude zahajován již XX. běh, tentokrát ale i s účastí Číny a s podporou společnosti ZKL Group.

Další prestižní manažerské studium MBA na Fakultě podnikatelské - po ročním přerušení bude další, již jedenáctý běh zahájen v únoru 2015.

Studium US - MBA - Master of Business Administration je na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně realizováno již od roku 1993 a stalo se studiem tradičním s vysokou nabídkou jeho kvality.

US - MBA

Nejbližší termín zahájení 6. 2. 2015

Přihlášky přijímáme průběžně
do počtu 15 posluchačů.

Ostatní spolupráce

Náklady na studium

Náklady na studium se u jednotlivých běhů mohou lišit, a to s ohledem na legislativní změny a i opatření ČNB, růst inflace, atp. Celková výše nákladů na studium je také koordinována s ostatními spolupracujícími univerzitami a společnostmi.

Pro dvacátý běh MMS a jedenáctý běh MBA
byla cena studia stanovena

na 198 000,- Kč + 21% DPH

V kurzovném jsou započítány náklady na komplexní zajištění výuky - přednášky, semináře, situační úlohy, učební texty, skripta, prezentace, tlumočení, atd. Ubytování a stravování je zajištěno ve všech místech soustředění. Kurzovné může být po dohodě uhrazeno v dílčích splátkách. Daňový doklad je vystavován do 14 dnů po datu provedené platby. Do rozpočtu nebyly zahrnuty náklady na dopravu do a z míst soustředění.

Náklady na studium je daňově uznatelnou položkou a lze je zahrnout do nákladů podniku nebo společnosti.

14