Prestižní mezinárodní studium organizované společně s univerzitami v České republice, Číně a v Polsku, v němž společně studují posluchači všech tří výše uvedených zemí, završené získáním celosvětově uznávaného MBA diplomu evropského typu z Anglie.  Jedná se o program s dlouholetou tradicí, kdy letos bude zahajován již XX. běh, tentokrát ale i s účastí Číny a s podporou společnosti ZKL Group.

Další prestižní manažerské studium MBA na Fakultě podnikatelské - po ročním přerušení bude další, již jedenáctý běh zahájen v únoru 2015.

Studium US - MBA - Master of Business Administration je na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně realizováno již od roku 1993 a stalo se studiem tradičním s vysokou nabídkou jeho kvality.

US - MBA

Nejbližší termín zahájení 6. 2. 2015

Přihlášky přijímáme průběžně
do počtu 15 posluchačů.

Ostatní spolupráce

Podmínky přijetí

Cílovou skupinou studia jsou zejména vrcholoví manažeři českých i zahraničních podniků a společností v soukromém i státním sektoru, ziskových i neziskových organizací, střední manažeři a všichni ostatní, kteří aspirují na pozice ve vrcholovém managementu.

Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské studium (bakalářského nebo magisterského typu) s minimálně jednoletou praxí. Do studia je možno mimořádně přijmout i posluchače s ukončeným středoškolským vzděláním za předpokladu dostatečně dlouhé praxe ve vedoucích pozicích.  

Zájemci o studium jsou do programu přijímáni na základě absolvovaného přijímacího řízení, které bývá organizováno cca jeden měsíc před zahájením studia. Jeho obsahem je prokázání praktických poznatků z oblasti managementu a marketingu. Závěrem pak probíhá individuální všeobecný pohovor.

13