Prestižní mezinárodní studium organizované společně s univerzitami v České republice, Číně a v Polsku, v němž společně studují posluchači všech tří výše uvedených zemí, završené získáním celosvětově uznávaného MBA diplomu evropského typu z Anglie.  Jedná se o program s dlouholetou tradicí, kdy letos bude zahajován již XX. běh, tentokrát ale i s účastí Číny a s podporou společnosti ZKL Group.

Další prestižní manažerské studium MBA na Fakultě podnikatelské - po ročním přerušení bude další, již jedenáctý běh zahájen v únoru 2015.

Studium US - MBA - Master of Business Administration je na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně realizováno již od roku 1993 a stalo se studiem tradičním s vysokou nabídkou jeho kvality.

US - MBA

Nejbližší termín zahájení 6. 2. 2015

Přihlášky přijímáme průběžně
do počtu 15 posluchačů.

Ostatní spolupráce

Přihlášení ke studiu

V sekci Informace ke stažení je umístěna přihláška, kterou je potřeba vyplnit a společně s profesním životopisem, motivačním dopisem, kopií příslušného diplomu, nebo maturitního vysvědčení a 2 ks barevných fotografií zaslat v písemné podobě na adresu:

Fakulta podnikatelská VUT v Brně,
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno,
do rukou Doc. Ing. Luďka Mikulce, CSc.

Přihlášky přijímáme průběžně do max. počtu 15 posluchačů

Zahájení studia: 6. února 2015

Doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc.
tel.: + 420 541 146 912
fax.: + 420 541 143 781
mobil: + 420 602 486 236
e-mail: mikulec@fbm.vutbr.cz

Další materiály a informace Vám rádi poskytneme na vyžádání.

7