Prestižní mezinárodní studium organizované společně s univerzitami v České republice, Číně a v Polsku, v němž společně studují posluchači všech tří výše uvedených zemí, završené získáním celosvětově uznávaného MBA diplomu evropského typu z Anglie.  Jedná se o program s dlouholetou tradicí, kdy letos bude zahajován již XX. běh, tentokrát ale i s účastí Číny a s podporou společnosti ZKL Group.

Další prestižní manažerské studium MBA na Fakultě podnikatelské - po ročním přerušení bude další, již jedenáctý běh zahájen v únoru 2015.

Studium US - MBA - Master of Business Administration je na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně realizováno již od roku 1993 a stalo se studiem tradičním s vysokou nabídkou jeho kvality.

US - MBA

Nejbližší termín zahájení 6. 2. 2015

Přihlášky přijímáme průběžně
do počtu 15 posluchačů.

Ostatní spolupráce

Informace o studiu MBA

Středoevropská studia Executive US – MBA jsou společným programem Univerzity Sv. Františka v Joliet, Illinois (35 mil od hlavního města Chicaga) a Vysokého učení technického v Brně, kdy absolventi získávají titul MBA, který uděluje Univerzita Sv. Františka.

Univerzita Sv. Františka v Joliet, Illinois a program MBA je akreditován The Higher Learning Commission of the North Central Association of Colleges and Schools a také ACBSP – the Accreditation Council for Business Schools and Programs, což ji opravňuje nabízet a udělovat hodnost Master of Business Administration (MBA). Dohled a záštitu nad programem provádí Univerzita Sv. Františka v souladu s akreditačními podmínkami a zásadami zahraniční spolupráce v rámci vzdělávacích programů pro občany nepocházející z USA.

Studium bylo vyvinuto na základě více jak desetileté zkušenosti s realizací amerického studia MBA na VUT v Brně, ve spolupráci s Dominikánskou univerzitou v Chicagu. Na základě těchto zkušeností bylo studium navrženo tak, aby maximálně odráželo praktické potřeby vrcholových manažerů v České republice a podporovalo mezinárodní, interkulturální a globalizující aspekt současného podnikání. Díky zkušenostem s americkým MBA na VUT v Brně, studium kombinuje výhody evropského i amerického modelu MBA studií. Staví na prakticky koncipovaném obsahu podporující bezprostřední přenos získaných znalostí a dovedností do manažerské praxe účastníků studia. Účastníky studia jsou vrcholoví manažeři firem a organizací v ČR, SR a dalších evropských zemí.

Tomuto záměru je podřízena pečlivě sestavená obsahová skladba i metody výuky. Studium probíhá víkendovou formou (zhruba 1 víkend za měsíc po 10 měsíců za rok) a trvá 2 roky. Zdůrazněn je zejména mezinárodní a interkulturální aspekt studia. Kromě teoretických znalostí je studium zaměřeno především na řešení praktických problémů a rozvoj manažerských dovedností.

Studium probíhá v jazyce českém a anglickém, kdy 35% modulů je vyučováno profesory z Univerzity Sv. Františka. S vědomím praktické nezbytnosti anglického jazyka, byl pro zájemce zařazen hned v úvodu intenzivní 50 hodinový kurz Business English, který tvoří základ pro další rozvoj praktického uplatnění anglického jazyka v průběhu studia. Znalost angličtiny je důležitou vstupní podmínkou vzhledem k tomu, že přednášejícími jsou také lektoři z USA, atp.

Celé studium probíhá v České republice a absolvent po jeho úspěšném ukončení získá mezinárodně uznávaný diplom a hodnost MBA udělené Univerzitou Sv. Františka v Joliet, Illinois. Účastník studia se po přijetí stává posluchačem VUT v Brně, největší technické univerzity na Moravě, a současně studentem Univerzity Sv. Františka v Joliet, Illinois.

V průběhu studia a i po jeho ukončení je posluchačům umožněna návštěva Univerzity Sv. Františka včetně návštěv a pobytů v prestižních firmách a institucích v USA, Číně, Argentině a Indii. V těchto zemích je také možno v rámci krátkodobých pobytů absolvovat a i ukončit jeden z vybraných modulů.

Po prvém roce studia posluchači obdrží dílčí certifikát, který umožní těm, kteří z vážných důvodů studium přeruší, toto dokončit v následujícím období.

2